Holster Comparison

FeaturesDeclarationLexingtonReverePhlster ClassicPhlster Legacy SpotlightKnox
AIWB OptimizedYesYesYesYesYesYes
Optic Compatible StandardYesYesYesYesYesYes
Phlster Enigma CompatibleYesYesYesYesYesYes
Phlster Enigma OptimizedYesNoYesYesYesNo
AmbidextrousOptionallyOptionallyOptionallyNoNoNo
Right & Left Hand OptionsYesYesYesRight Hand OnlyRight Hand OnlyYes
Claw/Wing Compatible?YesYesYesYesYesYes
DCC Monoblock compatibleNoYesYesNoYesNo
Soft Loops Compatible?Single Only With StrutYesYesSingle Only With StrutsYesSingle Only With Struts
Wedge OptionsYesYesYesIntegratedIntegratedYes
Sweat GuardMid or Full Height OptionsMid or Full Height OptionsMid or Full Height OptionsMid or Full Height OptionsMid or Full Height OptionsMid or Full Height Options
Light BearingNoNoYesNoYesYes
Suppressor Height Sight CompatibleYesYesYesYesYesYes
Adjustable CantWith Soft Loop or Canted DCCYesYesYesYesNo
Adjustable RetentionNoYesYesNoNoYes
Ride Height AdjustableYesYesYesYesYesYes